Støkkjakt på rype (Walked up grouse shooting)

Støkkjakt på rype (Walked up grouse shooting)

Vi kan tilby meget god jakt på over 500 000 daa med meget gode rypeterreng på forskjellige gods i Aberdeeshire og Angus

Beste jakttid er fra 12. august til midten av september

Walked Up Grouse
4-6 jegere
30 fugler pr gruppe pr dag
2-4 jegere
Inntil 20 fugler pr dag

Minimum 2 jegere

Film

Filmene er kun fra våre egne områder

Støkkjakt på rype (Walked up grouse shooting) fotogalleri

Oversikt over terreng