Sika/bukkejakt (Skottland)

Sikajakt (bukkejakt)

Scotjakt har mer enn 100 000 daa med meget god sikajakt både sør og nord i Skottland.

I hovedsak er det skogsterreng med åpne områder som hogster, bekkedrag og lynghei, men jakta foregår også på innmark.

Over 40 bukker blir skutt hvert år. Et forventet resultat er 1 til 3 bukker pr jeger i løpet av en 3 til 4 dagers jakt, enten 1:1 eller 2:1. Det blir som oftest skutt 6 til 8 taggers bukker.

Beste jakttid er fra sen september til 20. oktober
Jakttid: 1. juli-20. oktober

1-4 jegere pr gruppe 1:1 eller 2:1

Film

Filmene er kun fra våre egne områder

Sika Stag (Scotland) hunting gallery

Oversikt over terreng