Hjort/bukkejakt

Hjortejakt/bukk

Scotjakts jaktområder er på over 2 millioner daa.

Terrengene er varierte – fra lyngheier og daler i nordøst, til bratte fjellsider på vestkysten og i det nordlige høylandet med utsikt over innsjøer og elver

Mer enn 150 hjortebukker blir felt hvert år av gjester, og normalt blir det skutt 2-3 bukker per jeger per uke. Vi jakter i hovedsak på avskytingsbukker, altså gamle eller andre bukker som en ikke ønsker å ha med videre i avl. Noen av disse vil allikevel være pene bukker.

Vi kan tilby god jakt for grupper opp til 6 personer (2:1 jakt) eller 3 jegere som jakter med egen guide (1:1 jakt). Forventet resultat er 1 bukk pr dag

Beste tid for jakt er midten av september til 20. oktober
Jakttid: 1. juli – 20. oktober

1-6 jegere pr gruppe 1:1 eller 2:1
1-3 bukker pr jeger pr uke

Film

Filmene er kun fra våre egne områder

Hjortejakt/bukk Fotogalleri

Oversikt over terreng